İadeler gerçekleşti!
5 yıl, 6 gün, 3 saat, 8 dakika, 21 saniye önce


    Vakfımız yönetim kurulunun, 14 Şubat 2012 tarihinde 4 adet taşınmaz ile ilgili yapmış olduğu başvuru sonucunda, Vakıflar Meclisi’nin 24 Temmuz 2012 tarihli kararı bu hafta içinde Vakfımıza gönderildi.    Aya Tanaş Kilisesi, Aya Lefter Mezarlığı ve 2 adet arsa için yapılan başvuruları değerlendiren Vakıflar Meclisi; bir arsanın dışında diğer taşınmazların Vakfımıza iade edilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verdi.

    Malik hanesi açık olan Aya Tanaş Kilisesi ile 471 m2 lik arsanın vakfımız lehine tesciline karar veren Meclis, Cemaatimizin tasarrufunda olan fakat tapuda maliki İstanbul Belediyesi olarak görülen 19.137,50 m2 lik Aya Lefter Mezarlığı’nın da tescilinin vakfımız adına yapılmasını uygun gördü.

    Tazmin edilmesi talebi ile yönetim kurulumuzun başvurduğu, Kurtuluş Caddesi’ndeki 438 m2 lik arsanın ise adı geçen kanunun ilgili maddesi kapsamında olmadığın için, talep reddedildi.

    Yönetim kurulumuz, Cemaat Vakıfları konusundaki reformları için Hükümetimize,  başta Genel Müdür Sayın Adnan Ertem olmak üzere Vakıflar Meclisi’ne ve Cemaat Vakıfları temsilcisi Sayın P. Laki Vingas’a teşekkürlerini sunar.


 
© Copyright 2011 All Rights Tatavla TM | Adres: Ateş Böceği sok. No: 2 34440 Kurtuluş / İstanbul
Telefon: +90 212 250 62 48 - Fax: +90 212 254 36 90 - e-mail: info@tatavla.org