Vakıf Yönetimi

 


Stavri Karaca Başkanlığı' ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri,
1954 (Aya Dimitri Kilisesi Arşivi)Stavri Karaca, Kilisemizin din adamları ile , Vakıf Apartmanı' nın temel atma töreninde, 1954 (Aya Dimitri Kilisesi Arşivi)


Harilaos Diyamandoğlu ve Apostolos Naum Başkanlığı' ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri, 1970 (Aya Dimitri Kilisesi Arşivi)

     Kurtuluş Aya Dimitri Kilisesi Vakfı kurulduğu günden bu yana, seçilmiş heyetler ve yönetim kurulları tarafından yönetilmiştir.
     Kurumun ilk tüzüğü 1864 yılında, semt sakinlerinin talebi üzerine oluşturulan bir kurul tarafından düzenlenmiş ve bunun doğrultusunda yönetilmiştir. Tüzüğe göre Vakıf, 12 kişilik bir heyet tarafından yönetiliyor, heyetin seçimi ise 53 semt temsilcisi tarafından yapılıyordu. Her temsilci, 20 hanenin vekili olarak seçime katılıp oy kullanma yetkisine sahipti.

     Heyetin görevlerinden biri ise; Kilise ve okulları yönetmek üzere alt heyetler oluşturmaktı.

     İstanbul’ daki Rum Kiliseleri daha sonraları, 1899 yılında yayınlanan bir nizamname doğrultusunda yönetilmişlerdir.

     Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise, 1935 yılında İstanbul’ daki tüm azınlık vakıflarından mal beyanında bulunmaları istenmiş (1936 beyannamesi) ve bunun neticesinde vakıflar hükmi şahsiyet kazanmışlardır.

     Azınlık vakıfları 1950 yılına kadar tek mütevelli, yani atanmış kişiler tarafından yönetilmişlerdir. Bu dönemi yaşayanlar, vakıflarda hüküm süren düzensizliğe ve bir kişi tarafından yönetilmenin sonucundaki sıkıntılara tanıklık etmişlerdir.

     1950 yılında vakıflara seçim yapma izni verilmiş ve bunu sonucunda Kurtuluş Aya Dimitri Kilisesi, Menandros Göğüsoğlu başkanlığında 15 kişilik ilk yönetim kurulunu oluşturmuştur. 1991 yılına kadar seçilen bütün yönetim kurulları; Kilise yönetimleri, mali işler, mezarlık ve okul idaresi gibi konularda alt birimler atamış ve bu şekilde vakıf idaresini yürütmüşlerdir.

     İki yılda bir düzenlenen vakıf seçimlerinde, vakıf yönetimlerinin icraatlarını teftiş eden heyetler, aynı 20. yüzyılın başında olduğu gibi, yine seçim yoluyla belirleniyordu.

     Vakfımızın önemli simalarından Stavri Karaca ise sonraki seçimlerde yönetime gelmiş ve başkanlığı sırasındaki icraatları ile Vakfın bugünlere gelmesinde çok önemli katkılarda bulunmuştu. Döneminde 127 maddelik ‘‘Kurtuluş Aya Dimitri Kilisesi Vakfı Nizamnamesi’’ ni hazırlayıp, uzun bir dönem boyunca vakfın belli kurallar çerçevesinde ahenkle yönetilmesini sağlamıştı. Aynı dönemde, vakıf arsalarına, bugüne kadar ulaşan binalar yapmış, yeni okul binası inşaatı için girişimlerde bulunmuş ancak talebi reddedilmişti.

     1969 yılına kadar yapılan vakıf seçimleri 1970 te sekteye uğrar. Türk – Yunan ilişkilerindeki gerilmeler, Kıbrıs konusu ve siyasi belirsizlikler, cemaat vakıflarının idaresine de darbe vurur. 1970 yılından 1991’ e kadar vakıf seçimlerine müsaade edilmez ve bunun sonucunda ölüm, ayrılma, istifa gibi sebeplerden zayıflayan yönetimlerde gayrı resmi olarak gönüllü kişiler hizmet vermeye başlarlar.

     1991 yılında yapılan seçimlerde Kurtuluş Aya Dimitri Kilisesi Vakfı; Doktor Harilaos Diyamandoğlu başkanlığında 7 kişilik bir idare heyeti oluşturur. 2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevden el çektirilen yönetim 2005 te mahkeme kararı ile tekrar görevine iade edilir. Bu arada Vakıf, kayyum Vasil Yordanoğlu tarafından idare edilmişti. 2004 te yayınlanan Vakıflar Yönetmeliği sonucunda azınlık vakıflarına tekrar seçim izni verilir ve 2007 yılında yani tam 16 yıl sonra vakıf yönetim kurulu oluşturmak için seçim düzenlenir.

     Vakfın yaptığı son seçimlerde halen görev başında olan, Dimitri Zotos başkanlığında yeni idare heyeti oluşturulmuştur. Aya Dimitri Kilisesi Vakfının seçimleri, Rum Cemaatinin 635 kişilik katılımı ile cemaat içinde en çok oy kullanılan seçim olma özelliğini hala devam ettirmektedir. 
© Copyright 2011 All Rights Tatavla TM | Adres: Ateş Böceği sok. No: 2 34440 Kurtuluş / İstanbul
Telefon: +90 212 250 62 48 - Fax: +90 212 254 36 90 - e-mail: info@tatavla.org